Information om oss

Handelsavdelningen verkar i Borgå- och Lovisa-områdena och avtalsområdena är till exempel handel, marava (turism, restaurang och fritidstjänster) och fastigheter.

Vi har cirka 2 000 medlemmar som arbetar inom dessa områden. Vi är den största professionella avdelningen i vårt område.

Vi annonserar evenemangen i vår monter i tidningen PAM.fi, gratisdistributionstidningar, Facebook, Instagram och i sektionen Aktiviteter och evenemang, så följ vårt meddelande!

Den stängda Facebookgruppen för medlemmar på vår avdelning hittar du här.