PAM188

Service Union United PAM tillverkas av 144 lokalavdelningar, vi är en av dem. Lokalavdelning 188 har medlemmar från Borgå, Lovisa och andra närområden.

Lokalavdelningen förespråkar sina fackliga medlemmar, påverkar tjänstebranschens arbets- och levnadsvillkor, tar initiativ och förbättrar organisationsgraden.

På dessa sidor hittar du information om vår lokalavdelning, styrelse, aktiviteter och evenemang.

Om du är intresserad av att delta mer aktivt och påverka ärenden bör du delta på de ordinarie vår- och höstmötena som är öppna för alla medlemmar. På dessa möten finns möjlighet att påverka verksamheten på avdelningen och till exempel kandidera till styrelsen.

Handelsavdelningen verkar i Borgå- och Lovisa-områdena och avtalsområdena är till exempel handel, marava (turism, restaurang och fritidstjänster) och fastigheter.

Vi har cirka 2 000 medlemmar som arbetar inom dessa områden. Vi är den största professionella avdelningen i vårt område.

Vi annonserar evenemangen i vår monter i tidningen PAM.fi, gratisdistributionstidningar, Facebook, Instagram och i sektionen Aktiviteter och evenemang, så följ vårt meddelande!

Den stängda Facebookgruppen för medlemmar på vår avdelning hittar du här.