Kontakta i första hand avdelningens mailadress

pamporvoo188@gmail.com

 

Styrelse

Ordförande

Petri Pasanen puheenjohtaja@pam188.fi

Vice ordförande

Laura Hyppölä hyppolalaura@gmail.com

Sekreterare

Elisa Näätänen ellle@windowslive.com

 

Else Svenson else.svenson@gmail.com

Sirpa Miettinen sipsu58@gmail.com

Tiina Näätänen tiina.naatanen@gmail.com

Satu Masalin satupirtela@gmail.com

Jenni Grönroos gronroos.jenni@gmail.com

Betty Bergholm bebergho@gmail.com