Aktiviteter och evenemang

På denna sida informerar vi dig om aktuella aktiviteter och evenemang på vår avdelning. Gå gärna med oss!

Kom också ihåg att kolla in den utbildning som föreningen erbjuder. Utbildningarna finns i kurskalendern. Du kan anmäla dig genom att logga in i kurskalendern.

Stadgeenligt vårmöte

26.4.2022 kl. 18.00 i restaurang Loviisan Kappeli (Drottninggatan 19, 07900 Lovisa). På plats är fackavdelningens funktionär. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Efter mötet är måltid, deltagande är gratis. Bindande anmälningar (namn + medlemsnummer eller födelsedag) till matservering samt möjliga specialdieter senast den 19.4.2022 till adressen pamporvoo188@gmail.com.

Vi önskar alla medlemmar hjärtligt välkomna!