Vägande skäl att motsätta sig regeringens nedskärningar

Orpo-Purras regeringsprogram innehåller många nedskärningar och försämringar som kommer att påverka arbetslösa och anställda inom servicesektorn. Åtgärderna kommer att påverka människors försörjning och hela deras liv. De bryter mot arbetslagstiftningens grundläggande principer, gör det svårt att försvara de anställdas intressen och försvagar deras rättigheter.

Mera information

Kom med i Servicebranschfacket PAM

Att bli medlem går enkelt och snabbt via det elektroniska formuläret. Du hittar formuläret och mer information via länken nedan. Genom att gå med i Servicebranschfacket blir du också automatiskt med i ett lokalt fackförbund. Om du vill bli medlem på i PAM Borgånejdens avdelning 188, så ange numret 188 på vår avdelning i avsnittet ”Fackavdelnings nummer”.